پاسخ به: خطای قبض انبار الکترونیک در سامانه گمرک

#15882
azam
مدیرکل

عدم امکان ثبت اظهار،خطا: 9901030002
سلام من این خطا را دریافت میکنم