پاسخ به: واردات کولرهای گازی – دستگاههای تهویه – کمپرسور – اسپیلت

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی ارزش گمرکی واردات کولرهای گازی – دستگاههای تهویه – کمپرسور – اسپیلت پاسخ به: واردات کولرهای گازی – دستگاههای تهویه – کمپرسور – اسپیلت

#15935
محمدی
مدیرکل

سلام
زور بخیر
شما در شرایط حاضر کار ترخیص برای کمپروسور کولر انجام میدهید؟
09143431740