پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#1601
admin
مدیرکل

روند ثبت سفارش خودرو را شما نیز می توانید انجام دهید و هر کجا مشکلی بود ما شما را راهنمایی خواهیم کرد. اما توصیه ما این است که علاوه بر داشتن دانش در این خصوص امورات را به عهده کسانی بگذارید که هم تجربه کافی دارند و هم دانش کافی در این خصوص.
موضوعات تجارت آنقدر گسترده و در حال تغییر است که زمان لازم است تا یک فرد خطای کمتری داشته باشد .
شما ترخیص کار را با صاحب کارت بازرگانی اشتباه نگیرید. ترخیص کاران کسانی هستند که به اخذ وکالتنامه از صاحب کارت بازرگانی امورات ترخیص در گمرک را برعهده می گیرند. ترخیص کاران گمرکی خود بر دو قسم هستند.
1- حق العمل کاران گمرکی ( که پروانه مخصوص ترخیص کاری از گمرک ایران دارند )
2- نمایندگان شرکتها و نمایندگان حق العمل کاران گمرکی
اگر شما کارت بازرگانی نداشته باشید بهتر است به جای مراجعه و استفاده مستقیم از کارت اشخاص دیگر این مهم را بر عهده ترخیص کار بگذارید چون آنها جوانب امر را بهتر می سنجند و کمتر اتفاق می افتد که صاحب کارت بازرگانی ترخیص کار را فریب دهد.
پس بهترین کار در این خصوص پیدا کردن یک ترخیص کار امین می باشد. ترخیص کاران به علت روابطی که با صاحب کارت بازرگانی دارند ثبت سفارش کالا را از آنها خواستار می شوند .
برای حمل و نقل نیز شما می توانید به سایت کتاب اول مراجعه کنید و لیست شرکتهای حمل و نقل را پیدا کنید حداقل 500 شرکت را خواهید دید.
نیازی به مراجعه شما نیست. شرکتهای حمل و نقل بین المللی برای حمل کالا با فروشنده هماهنگی لازم را انجام می دهند و کار را پیش می برند و تنها کافیست که شما بعد از توافق قیمت با شرکت حمل و نقل بین المللی شماره تماسهای فروشنده را در اختیار آنها قرار دهید و همچنین شرکت حمل و نقلی که انتخاب کردید را به فروشنده اعلام می کنید. ( از طریق ایمیل )
اما در خصوص ترخیص کالا حتی اگر صاحب کارت بازرگانی بودید و ثبت سفارش هم کردید با رعایت و نکته سنجی در وکالتنامه ای که به ترخیص کار واگذار می کنید بهتر است که از حق العمل کار گمرک استفاده نمایید.