پاسخ به: من چطوری صادر کنم؟مهم

#16015
parham2014
مدیرکل

عزیزان میشه کالایی رو به دوست مورد اطمینان صادر کرد
شخصی به کشور مقصد رفت و پول رو گرفت یا حواله کنه ؟؟