پاسخ به: پرسش های مربوط به ثبت نام و ورود به سامانه انبار گمرک

انجمن ها سامانه های الکترونیکی سامانه انبارها پرسش های مربوط به ثبت نام و ورود به سامانه انبار گمرک پاسخ به: پرسش های مربوط به ثبت نام و ورود به سامانه انبار گمرک

#16060
موسوی
مدیرکل

سلام من کالا خودم با کارت بازرگانی خودم ترخیص کردم کد انبارمون هنوز تایید نشده بود کد انبار یکی دیگه بردم اون شخص اول چیزی نگفت بعد گفت پونصد هزار تومان میخوام بهش دادم بعد چند وقت فهمیدم کالا را عدم وصول زده علت را پرسیدیم گفت پنج ملیون دیگه میخوام باید چکار کنم