پاسخ به: هزینه ترخیص موبایل

#16092
ابراهیم
مدیرکل

بنده یک گوشی به قیمت چهار میلیون و هشصد می خواستم بدونم بهش گمرک تعلق میگیره؟گوشی از دوبی خریداری شده