پاسخ به: ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی ارزش گمرکی ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک پاسخ به: ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک

#16115
پیام
مدیرکل

دوستان آیا میشه بسته ای حاوی یک مجله و ۷۰۰۰دلار پول نقد رو از چین برای من بفرستند؟!