پاسخ به: پرسش های مربوط به ثبت نام و ورود به سامانه انبار گمرک

انجمن ها سامانه های الکترونیکی سامانه انبارها پرسش های مربوط به ثبت نام و ورود به سامانه انبار گمرک پاسخ به: پرسش های مربوط به ثبت نام و ورود به سامانه انبار گمرک

#16120
قاصدی
مدیرکل

وقتی میخوام شناسه انبار ثبت کننم میگه انبار شما در منطقه ازاد میباشد و قبول نمیکنه. میشه راهنمایی کنید؟