پاسخ به: هزینه های ارسال از بندر عباس در ایران به بندر ناواشیوا در هندوستان

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی صادرات قطعی هزینه های ارسال از بندر عباس در ایران به بندر ناواشیوا در هندوستان پاسخ به: هزینه های ارسال از بندر عباس در ایران به بندر ناواشیوا در هندوستان

#16143
محمدی
مدیرکل

سلام هزینه ارسال یک کانتینر 40 فوت کیوی از بندرعباس به بندر موندرا گجرات هند را می خواستم