پاسخ به: واردات تجهیزات ماینینگ و Asic

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی واردات تجهیزات ماینینگ و Asic پاسخ به: واردات تجهیزات ماینینگ و Asic

#16145
محمد
مدیرکل

داداش من با پست وارد کردم تو گمرک گیر کرد ترخیص نمیشه
اینا گه وارد میکنن قاچاق میارن از دبی
یدونه اگه میخوای همینجا بخر برات به مراتب کمتر در میاد
اینا تعداد میخرن و وارد میکنن