پاسخ به: سیر تا پیاز واردات

انجمن ها خرید و فروش خارجی سیر تا پیاز واردات پاسخ به: سیر تا پیاز واردات

#1615
admin
مدیرکل

سلام.
بله. انجمن در اول راه است. البته کارهای زیادی انجام شده است و تنها برای جدول شماره تعرفه های گمرکی بیش از دوماه وقت گذاشته شده است.
مطالب هم اکنون ناقص و پراکنده است و ما در حال جمع اوری و جمع بندی هستیم.
با اینکه انجمن هم اکنون نیز یک محل بی نظیر در ایران درحوزه تجارت خا رجی است اما با اهدافی که در نظر گرفتیم بسیار فاصله دارد و تنها ۵ درصد اهداف انجام شده است.
علاوه بر انجمن فارسی انجمن در کشورهای دیگر در حال نیز در حال ایجاد است.
به همکاری و کمک اعضای سایت نیز احتیاج داریم.
با تشکر
مدیریت