پاسخ به: سیر تا پیاز واردات

انجمن ها خرید و فروش خارجی سیر تا پیاز واردات پاسخ به: سیر تا پیاز واردات

#1633
admin
مدیرکل

1- بعد از اینکه عضو سایت ثبتارش شدید می بایستی در قسمت ” ثبت سفارش جدید ” کار ثبت پروفرما را انجام دهید و پروفرما را پیوست آن کنید. مسئولان ثبت سفارش به صورت سیستمی اطلاعات وارد شده شما و پروفرمای پیوستی را دریافت می کنند و در صورتی که مشکلی نداشته باشد آنرا تایید می کنند و اگر ایراد باشد اعلام نواقص می کنند و علت نقص را نیز اعلام می کنند که شما به صورت سیستمی مشاهده خواهید کرد.
2- واضح نبود سوال. لطفا بیشتر توصیح دهید
3- حقوق ورودی همان است . اما ارزش افزوده برای هر مرحله اخذ می شود و مالیات نیز برای کالاهای وارداتی تعلق می گیرد. البته شما وقتی از کارت بازرگانی اشخاص دیگر استفاده می کنید مالیات تنها به نام شخص دارنده کارت صادر می شود و شما هیچ مسئولیتی ندارید مگر اینکه این مهم را بر عهده بگیرید. بیشتر کسانی که کارت در اختیار اشخاص وارد کننده می گذارند با توافق یک مبلغی دیگر مالیات و حتی ثبت سفارش بر عهده می گیرند.