پاسخ به: چگونه بازار یابی خارجی انجام دهیم

انجمن ها خرید و فروش خارجی چگونه بازار یابی خارجی انجام دهیم پاسخ به: چگونه بازار یابی خارجی انجام دهیم

#1647
admin
مدیرکل

شما فایلهای تبلیغاتی خود را به زبان انگلیسی و فارسی آماده کنید تا در بخش انگلیسی انجمن و فارسی به صورت کاملا مرتب منتشر شود. ( به آدرس Support@ibforums.net ایمیل کنید ) سایتهای دیگر نیز می توانید آنرا منتشر کنید و یا حداقل در بازاریابی اینترنتی استفاده کنید.
اما در رابطه با شرکتهای بازاریاب اگر معتمد باشند کار درستی است. مقرون به صرفه بودن آن به نرخ قیمتی دارد که ارائه می کند. شرکتهای بازاریابی در قبال فروش درصد می گیرند. یعنی از سود