پاسخ به: چارت مراحل ترخیص کالا در گمرک در رویه واردات

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی چارت مراحل ترخیص کالا در گمرک در رویه واردات پاسخ به: چارت مراحل ترخیص کالا در گمرک در رویه واردات

#1671
admin
مدیرکل

ممنون
تا یک هفته دیگه تکمیل میشه.