پاسخ به: مفهوم تن متریک

#1714
admin
مدیرکل

هر متریک تن ، 1000 کیلوگرم است. اگر نوشته 1200 متریک تن یعنی :
1200 تن .

البته متریک تن به واحد جرم گفته می شود و نباید آن را با واحد وزن اشتباهی گرفت.
جرم با وزن متفاوت است. جرم و وزن با هم متناسب هستند نه برابر، در کاربردهای روزمره جرم را همان وزن می‌شناسند، ولی در فیزیک، نجوم و مهندسی، وزن به نیروی گرانش وارد شده بر اجسام گفته می‌شود. البته در کاربردهای روزمره جرم و وزن با هم متناسب‌اند و این همانند انگاری مشکلی پیش نمی‌آورد، ولی در موارد ویژه‌ای مهم می‌شود:

در سنجش‌های دقیق، به خاطر تغییر در شدت نیروی گرانش زمین در جاهای گوناگون
در جاهایی دور از سطح زمین، مثلاً در فضا یا در سطح سیاره‌های دیگر
در این سایت می توانید مقیاسها را تبدیل کنید :