پاسخ به: شماره تعرفه دستگاه سنجش اصطکاک چنده ؟

#1719
admin
مدیرکل

سلام
به احتمال زیاد تحت تعرفه 90241000 یا 90248000 طبقه بندی می شود. با حقوق ورودی 15 درصدی.