پاسخ به: واردات چرخ گوشت

#1745
admin
مدیرکل

سلام. در موضوع قبلی که شما ایجاد کردید به این مورد پاسخ داده شده بود. هنوز هم برای واردا مجاز است.
در موضوع قبلی ادامه می دادید بهتر بود.
موضوع قبلی