پاسخ به: تعرفه گمرکی چرخ گوشت و کتری ،قوری

#1748
admin
مدیرکل

بله. درست می فرمایید. اشتباه از ما بود. باعرض معذرت تعرفه درست همان 85094000 است و حقوق ورودی آن 22 و ارزش افزوده 6 درصدی دارد.
همین تعرفه هم مجاز است.