پاسخ به: راهنمایی برای کار در ترخیص گمرکی؟!

انجمن ها خرید و فروش خارجی راهنمایی برای کار در ترخیص گمرکی؟! پاسخ به: راهنمایی برای کار در ترخیص گمرکی؟!

#1759
admin
مدیرکل

مدت زمان ترخیص در گمرک بندرعباس بین 4-7 روز می باشد. این مدت زمان به تولیدی بودن صاحب کالا، نوع کالا ، آماده بودن مدارک و سرعت عمل صاحب کالا و ترخیص کار و حتی شانس ربط دارد. با توجه به اینکه شما در بندرعباس اقامت ندارید می بایستی مراحل ثبت سفارش را دقیق انجام دهید و مدارک را دقیقا چک نمایید.
مثلا در بندرعباس اگر کالا کانتینری باشد شما باید جابجایی بدهید و فردای آنروز می توانید کالا را ارزیابی کنید. مدت زمان جوابیه ارزش نیز 24 ساعت الی 48 ساعت می باشد . کارشناس هم 24 بعد جواب پرونده را می دهد.
مدت زمان پرینت اظهارنامه در بندرعباس در شهر 1 ساعت و در خود گمرک 4 ساعت می باشد.
اگر صاحب کالای شما در هر ماه بیشتر از 2 سند داشته باشد بهتر است در بندرعباس مستقر شوید. مگر اینکه قبول نمایند شما چند اظهارنامه را با هم اظهار کنید . یعنی تاخیر در اظهار را قبول نمایند.