پاسخ به: راهنمایی برای کار در ترخیص گمرکی؟!

انجمن ها خرید و فروش خارجی راهنمایی برای کار در ترخیص گمرکی؟! پاسخ به: راهنمایی برای کار در ترخیص گمرکی؟!

#1761
admin
مدیرکل

1- شما باید قانون را بدانید تا کار غیر قانونی را تشخیص بدهید. چون بعضی ها کارهایی را که می کنند به علت اینکه قانون را بلد نیستند فکر می کنند کارشان غیرقانونی است.
2- گمرک یکی از فاسدترین ادارات در ایران است. اما شما می توانید با اشراف به قانون و دانش خوب بدون اینکه به قول شما دم گمرکیا را ببینید کالاهای خود را ترخیص کنید.
3- بعضی از تخلفات متاسفانه در گمرک عادی شده اند. شما به مروز زمان و تجربه در خواهید یافت کدام تخلف معمولی و کدام یک جرم سنگین تلقی می شود.
4- ایراد از شما و امثال شما نیست بلکه متاسفانه ایراد از خود سیستم گمرک و کارکنان آن هست که خود مسئولین رده بالا هم در جریان تخلفات در گمرک هستند و به جز جرایم سنگین با مماشات با آن برخورد می کنند.