پاسخ به: umbrella clause – شرط التزام عام ( فراگیر)

انجمن ها مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سرمایه گذاری umbrella clause – شرط التزام عام ( فراگیر) پاسخ به: umbrella clause – شرط التزام عام ( فراگیر)

#1797
admin
مدیرکل

سلام
به ای پی ال آنلاین خوش آمدید
در مقالات فارسی تنها در سایت زیر موجود بود که می توانید با ثبت نام مقاله مورد نظر یا مشابه را دانلود کنید.
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/25981/260/text
متن انگلیسی که مدنظر داشته باشید در اینترنت زیاد بود.
 توضیح کوتاه در مورد شرط فراگیر 

شرط التزام،تازه‌ترین مسئله حقوقی در موضوع پرمناقشهء سرمایه‌گذاری بین‌المللی است.تعداد قابل‌ ملاحظه‌ای از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری،حاوی شرطی است که بنابر آن،طرفین رعایت کلیه‌ تعهداتی را که در قبال سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران به‌عهده گرفته‌اند،تضمین کنند موضع اول‌ غربی در دعاوی بین‌المللی این بوده که این شرط موجب می‌گردد تا کلیه تعهدات دولت،حتی اگر ریشه‌ در قراردادهای خصوصی سرمایه‌گذاری داشته باشد،به تعهدات بین‌المللی تبدیل گردد.بدین‌ترتیب،مرجع‌ رسیدگی به اختلافات که در معاهده پیش‌بینی شده،صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای‌ سرمایه‌گذاری خصوصی را نیز دارا خواهد بود،حتی اگر آن قرارداد،مرجع دیگری را پیش‌بینی کرده باشد. مقاله حاضر به تفصیل،این شرط و رویه قضائی بین‌المللی ذی‌ربط و همچنین معاهدات دوجانبه‌ سرمایه‌گذاری ایران را که حاوی چنین شرطی است مورد بحث و بررسی قرار داده است.