پاسخ به: اعطای نمایندگی کارت ویزا در ایران

انجمن ها اشتغال – درخواست همکاری اعطای نمایندگی کارت ویزا در ایران پاسخ به: اعطای نمایندگی کارت ویزا در ایران

#1846
admin
مدیرکل

بعضی از پرداختها را مشتریان پول بدهند شما با ویزا کارت خودتون پرداخت کنید هم خوبه. مبالغ خیلی کم. این سرویسو دارید؟ صرافی ها مبالغ کم را نمی فرسته.