پاسخ به: راهنمایی برای کار در ترخیص گمرکی؟!

انجمن ها خرید و فروش خارجی راهنمایی برای کار در ترخیص گمرکی؟! پاسخ به: راهنمایی برای کار در ترخیص گمرکی؟!

#1848
ناشناس
مشارکت کننده

اگر حوصلشو داری مسافرت کنی برای تجربه خوبه که در گمرکات مختلف کار کنی چون هر کدوم تفاوتهایی با هم دارند. اما حوصلشو نداری در یک گمرک تمرکز کنی بهتره تا هزینه هات کم شه.