پاسخ به: اشتباه در ثبت مدل گوشی و پرداخت عوارض آن

#19064
فردین
مدیرکل

باید با شماره 43891-021 تماس بگیرید