پاسخ به: ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی ارزش گمرکی ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک پاسخ به: ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک

#19084
سلام میخواستم بدونم چگونه یک موبایل را از ایران برایم در ترکیه ارسال کنند یعنی از طریق پست یا گمرکی چگونه لطفا راهنماییم کنید
مدیرکل

سلام میخواستم بدونم یک موبایل را چگونه از ایران برایم در ترکیه ارسال کنند
لطفا راهنماییم کنید ازچه طریقی میشود پست یا گمرک و چگونه ؟؟
وآیا اگرهزینه ای دارد چقدر؟