پاسخ به: خرید از بازار پاکستان و واردات از شهرهای کراچی و لاهور

انجمن ها اشتغال – درخواست همکاری خرید از بازار پاکستان و واردات از شهرهای کراچی و لاهور پاسخ به: خرید از بازار پاکستان و واردات از شهرهای کراچی و لاهور

#19093
وحید
مدیرکل

09112416376 این شماره من است . نیاز به همراه در پاکستان برای خرید لباس دارم . در واتس اپ به من پیام بدهید