پاسخ به: واردات قطعات یدکی ماشین آلات معدنی و راه سازی

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی تعرفه های گمرکی واردات قطعات یدکی ماشین آلات معدنی و راه سازی پاسخ به: واردات قطعات یدکی ماشین آلات معدنی و راه سازی

#19132
مهسا روشن
مدیرکل

آیا واردات قطعات از ترکیه محدودیتی دارد؟
آیا لنت لودر شامل استاندارد اجباری است و کد تعرفه آن چند است؟