پاسخ به: کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران

انجمن ها مسافری – اقامت در خارج کالای همراه مسافر کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران پاسخ به: کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران

#19210
بهزاد
مدیرکل

سلام من میخوام از چین بصورت چمدانی قطعات الکترونیکی خودرو بیارم وزن کم و حجم کم . باید حتما پروفرما و اینویس بیارم و کالا رو اظهار گمرکی کنم .