پاسخ به: ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی ارزش گمرکی ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک پاسخ به: ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک

#19281
کاوه
مدیرکل

سلام . برای من یک بسته از ترکیه به عراق فرستادند با پست ضمانتی آیا در عراق هم هزینه ای از من دریافت خواهد شد؟