پاسخ به: بوکینگ نامبر کانتینر

#19435
aban
مدیرکل

برای بوک کردن چه اطلاعاتی را باید در اختیار خط کشتیرانی گذاشت؟
مراحل بوک کانتینر چگونه است؟