پاسخ به: میخواهم وارد شغل تجارت خارجی شوم از کجا شروع کنم

انجمن ها اشتغال – درخواست همکاری میخواهم وارد شغل تجارت خارجی شوم از کجا شروع کنم پاسخ به: میخواهم وارد شغل تجارت خارجی شوم از کجا شروع کنم

#19457
شکیب
مدیرکل

من پیشنهادهای بکری دارم اگه اهله عملی نه حرف بسم الله…
ادرس ایمیلتون رو سند کنید