پاسخ به: پیگیری مرسوله

#19522
مرجان حسني
مدیرکل

سلام ١بسته ٢کیلویی ٣ماه است که با پست عادی فرستاده شده وکدرهگیری نداره مقصد هم کرمان بوده هربار که مراجعه میکنم میگن نرسیده ومیگن چون کد نداره شایددزده شده مگه همچین چیزی امکان داره؟لطفا بگید کجا بایدپیگیرشم ممنونم