پاسخ به: ارسال بسته پستی از ترکیه به ایران

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی مرسولات پستی ارسال بسته پستی از ترکیه به ایران پاسخ به: ارسال بسته پستی از ترکیه به ایران

#19527
saman
مدیرکل

هزینه ها و تعرفه محموله پست ptt از وان به تهران هر کیلو چقدره؟