پاسخ به: راهنمایی در مورد واردات

#1963
admin
مدیرکل

مبلغ 30 میلیون ارزش و یا 300 باکس 30 عددی را نمی توان به صورت پته گمرکی یا مسافری ترخیص کرد و باید ثبت سفارش کرد. یک راه دیگر نیز هم هست که برای این مورد بهتر است و آن هم واردات آن از طریق بازارچه های مرزی و با استفاده از تعاونی های کارت های مرزی است. انجمن خود شخصا به تجارت و یا ارائه خدمات ترخیص و حمل و نقل …. نمی پردازد. یک نفر در گمرک اورمیه است که با مسئولیت خودتان وارد مذاکره با ایشان شوید. (پیغام خصوصی خود را چک کنید )