پاسخ به: ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی ارزش گمرکی ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک پاسخ به: ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک

#19774
هادی
مدیرکل

سلام من میخوام 2 بسته آمپول بدنسازی(که از سایت آمریکایی خریداری شده) از ترکیه بفرستم به ایران آیا به همچین وسایلی تو مرز
گیر نمیدن؟