پاسخ به: ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی ارزش گمرکی ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک پاسخ به: ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک

#19877
سجاد
مدیرکل

سلام از انگلیس قراره برام کنسول پی اس فور دسته دوم بفرستن…این گمرک بهش تعلق می گیره؟؟ارزش دسته دومش تقریبا ۹۰ پونده