پاسخ به: Incoterms – اینکوترمز 2010

#2024
ناشناس
مشارکت کننده

درود بر استاد عزيزم اصطلاحات اينكوترمز در سال 2010 در گروه D تغييراتي در آن صورت گرفته است و آن جايگزيني دو قاعده DAT و DAP به جاي قواعد DEF و DEQ و DES مي باشد. و كاهش 13 قاعده اي اصطلاحات اينكوترمز به 11 قاعده مي باشد.
1. (DELIVERED AT TERMINAL (DAT = تحويل كالا در پايانه تعيين شده در مقصد (ذكر نام پايانه در بندر يا در محل مقرر در مقصد)
2. (DELIVERED AT PLACE (DAP = تحويل كالا در محل مقرر در مقصد ( ذكر نام محل مقرر در مقصد )
3. (DELIVERED DUTY PAID (DDP = تحويل كالا در محل مقرر در مقصد با ترخيص و پرداخت حقوق و عوارض گمركي ( ذكر نام محل مقرر در مقصد )