پاسخ به: کتابهای خوب برای دانش بازرگانی خارجی

انجمن ها دانشگاه مدیریت بازرگانی کتابهای خوب برای دانش بازرگانی خارجی پاسخ به: کتابهای خوب برای دانش بازرگانی خارجی

#2026
ناشناس
مشارکت کننده

من كتاب هاي جناب آقاي ارونقي رو پيشنهاد مي دم دو كتاب جامع و كامل در زمينه گمرك ايشان تاليف كردن
نام كتاب:
1. مكث در مكس
2.مكس پديا