پاسخ به: طبقه بندی قطعات خودرو

#20355
شعاعی
مدیرکل

سلام
خواستم بپرسم که اگر مجموعه ما بخواهد از چین قطعات خودرو وارد کنم شامل چه هزینه هایی خواهیم شد؟ اگر امکانش هست به صورت اجمالی توضیح دهید.
با سپاس