پاسخ به: ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی ارزش گمرکی ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک پاسخ به: ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک

#20367
عابد
مدیرکل

سلام 4 عدد گوشی به ارزش هرکدام 400 $ از هلند به عنوان هدیه قراره ارسال بشود آیا باید هزینه گمرک را پرداخت کنم؟