پاسخ به: طریقه ارسال اطلاعات به فیدا و دریافت شناسه فروشنده؟

انجمن ها استاندارد ،شبنم ، ایران کد روشهای اخذ استاندارد طریقه ارسال اطلاعات به فیدا و دریافت شناسه فروشنده؟ پاسخ به: طریقه ارسال اطلاعات به فیدا و دریافت شناسه فروشنده؟

#20401
مونا
مدیرکل

سلام
در سامانه جامع در قسمت فروشنده خارجی، باید چه عکسی به عنوان مدارک آپلود کنم؟ مدرک ثبت شرکت فروشنده خارجی؟ و یا پروفرما؟