پاسخ به: خطای قبض انبار الکترونیک در سامانه گمرک

#20435
azam haeri
مدیرکل

سلام من ثبت سفارش نوع ارز از محل صادرات میباشد
و کوتاؤ خریداری گردیده
در اظهار نامه گمرک نوع پرداخت را چه چیزی بزنم
ارزی
یا
از محل اظهار دیگری