پاسخ به: مراحل صادرات قیر و عوارض صادراتی آن

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی صادرات قطعی مراحل صادرات قیر و عوارض صادراتی آن پاسخ به: مراحل صادرات قیر و عوارض صادراتی آن

#2064
admin
مدیرکل

سلام
قیر مشمول عوارض صادراتی نمی باشد . برای اینکه مشتری شما در ترخیص کالای ارسالی شما با مشکل مواجه نشود بهتر است مدارک درست و کامل با او ارسال کنید که کاملا منطبق با کالای ارسالی شما باشد و استانداردهای لازمه را جنس ارسالی شما داشته باشد ( از فروشنده بپرسید چه اسنادی لازم دارد)
گرجستان با ایران مرز زمینی دارد. هم می توانید با تریلی چادری و هم کانتینر جنس خود را ارسال کنید. با هر وسیله ای که جنس خود را ارسال کنید می بایستی قابلیت پلمپ شدن را داشته باشد( مگر اینکه از طریق بازارچه مرزی ارسال شود و با صورت محدود)