پاسخ به: سوال در مورد گشایش LC

#2075
admin
مدیرکل

بندرعباس بیشتر در تحریمها زیر ذره بین است. از بنادر دیگر مثل باهنر، بوشهر، چابهار شاید بتوانید بهتر نتیجه بگیرد. هر چند خریدار اعلام کرده با پورت ایران مشکل داره و این شامل همه بنادر ایران میشه.
همانطور که قبلا گفتیم در ال سی باید هر دو طرف در مورد شرایط ال سی می بایست اتفاق نظر داشته باشند. یا فروشنده و خریدار از مقررات ال سی خبر ندارند یا اطلاعات کامل در اختیار شما نیست و مساله مبهم است.
در هر صورت شما سهم خود را بگیرید و بگذارید آنها مشکلشان را حل کنند. 😉