پاسخ به: سوال در مورد صادرات + کارت بازرگانی

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی صادرات قطعی سوال در مورد صادرات + کارت بازرگانی پاسخ به: سوال در مورد صادرات + کارت بازرگانی

#2096
admin
مدیرکل

خواهش می کنیم. هدف ما گسترش تجارت خارجی است.
اگر شما کارت بازرگانی نداشته باشید اسناد و پروانه گمرکی با نام صاحب کارت بازرگانی تنظیم می شود. اما شما می توانید اسم خود را در صادر کننده در بارنامه قید کنید. یعنی لزومی ندارد که اسم فرستنده کالا در بارنامه با اسم صاحب کالا در پروانه گمرکی یکی باشد.
یا می توانید اسم خود را در یک قسمت از بارنامه مثل notify party قید نمایید. البته متفاوت بودن اسم ها در بارنامه و پروانه می تواند مشکلی در صدور گواهی مبدا ایجاد کند.
در گمرکات کشور مقصد نیازی به تصویر کارت بازرگانی شما نمی باشد.
شما می توانید اسناد را به نام خود تنظیم و ارسال کنید( اسنادی که برای خریدار خارجی می فرستید)