پاسخ به: مراحل صادرات قیر و عوارض صادراتی آن

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی صادرات قطعی مراحل صادرات قیر و عوارض صادراتی آن پاسخ به: مراحل صادرات قیر و عوارض صادراتی آن

#2100
ناشناس
مشارکت کننده

کمی سخت شد
متوجه این دو جمله نشدم:
1- شما می توانید در هر گمرکی که مجاز به رویه صادرات می باشد کار صادرات خود را انجام دهید.
2- نزدیکترین گمرک را به عنوان محل انجام تشریفات گمرکی خود انتخاب کنید.
برای قیر طبیعی(گیلانغرب از شهرهای کرمانشاه) نزدیکترین گمرک کدامه؟