پاسخ به: راهنمایی درباره صادرات فرش و واردات پرده از ترکیه

انجمن ها خرید و فروش خارجی راهنمایی درباره صادرات فرش و واردات پرده از ترکیه پاسخ به: راهنمایی درباره صادرات فرش و واردات پرده از ترکیه

#21062
فاطمه
مدیرکل

من میخوام با خودم ۳ تا تابلو فرش کوچیک با خودم ببرم ترکیه ارزش ۳ تاشون باهم زیاد نیست مشکلی پیش نمیاد؟