پاسخ به: مجوز ها و استاندارد های لازم برای بسته بندی خشکبار

انجمن ها استاندارد ،شبنم ، ایران کد روشهای اخذ استاندارد مجوز ها و استاندارد های لازم برای بسته بندی خشکبار پاسخ به: مجوز ها و استاندارد های لازم برای بسته بندی خشکبار

#21410
مونا
مدیرکل

هزینه دستگاه بسته بندی حبوبات چه قدر هست؟ حتما باید باید برای استعلام هزینه تماس گرفت؟