پاسخ به: دریافت کارت بازرگانی

انجمن ها کارت ها کارت بازرگانی دریافت کارت بازرگانی پاسخ به: دریافت کارت بازرگانی

#2146
admin
مدیرکل

سلام
1- دریافت کارت بازرگانی حقیقی راحتتر و کم هزینه تر است.
2- اگر اصل را بر این بگذاریم که شما شرایط اخذ کارت بازرگانی را دارید هزینه ای مابین 350 تا 700 تومان هزینه دارد. ( به سرمایه شرکت بستگی دارد)
3- اتاق های بازرگانی در این خصوص خودشان تصمیم می گیرند . در متن قانون آموزش اجباری نداریم. معمولا این کلاسها را برگزار می کنند که پولی بدست بیاورند و کلاسهایشان با توجه به هزینه ای که می گیرند ضعیف است.
4- هر جایی که محل کار شما آنجا هست می توانید از آن مرکز استان اقدام کنید. ( محل کار باید سند اداری یا تجاری داشته باشد)
5- قانون امور گمرکی و قانون مقررات صادرات و واردات دو کتاب اصلی تجارت خارجی ایران هستند. اول باید اینها را بخوانید. اگر در کلاسهای آموزشی قبل از این دو کتاب کتاب دیگری آموزش دادند بدانید که کارشان را بلد نیستند.