پاسخ به: سوال در مورد گشایش LC

#2148
admin
مدیرکل

ما همچین اصطلاحی در تجارت خارجی نداریم یا ما ندیدیم. احتمال می دهیم منظورشان اثبات تعهد باشد. از خودشان بپرسید که موضوع و خواسته خود را بیشتر توضیح دهند.